Skip to content Skip to navigation

WC ve pisuvarlarda oluşan üre taşı, kireç gibi birikimleri temizler; zararlı mikroorganizmalara karşı hijyenik temizlik sağlar.

Saniter alanlardaki suya ve alkaliye dayanıklı yüzeylerde vücut yağı, sabun ve güneş kozmetiklerinin kirlerini kolayca temizler.

Saniter alanlardaki suya ve aside dayanıklı yüzeylerdeki kir ve kireç birikimlerini kolayca temizler.